Symbolische eerste steen ligt er

De werken aan het Leanderhof startten dit voorjaar. Na het bouwklaar maken van het terrein, volgden tegen de zomer het gieten van de funderingsplaat en het bouwen van de kelder. Nu, begin oktober, was de tijd rijp voor de symbolische eerstesteenlegging.

Die gebeurde op donderdag 7 oktober 2021 in aanwezigheid van verantwoordelijken van Wonen Regio Kortrijk, de werfleiders van aannemer Artes Depret en de burgemeester en schepen van wonen van de gemeente Zwevegem.

Onder een stralende nazomerzon werd met een kraantje een steen bijgelegd met daarop de logo’s van alle betrokken partijen.

De werken gaan intussen goed vooruit.
Op dit ogenblik wordt gebouwd aan het tempo van 1 verdieping per maand, wat ervoor zorgt dat de werf tegen februari 2022 haar hoogste punt zou bereikt hebben. Het is dan dat de zogenaamde meiboom geplant wordt. Tegen Pasen 2022 zou het gebouw vervolgens water- en winddicht moeten zijn.