Goed voorbereid dossier zorgt voor vlot werfverloop

Op 7 oktober vorig jaar legden we samen met een aantal beleidsverantwoordelijken de eerste steen van ons complex. Nu, nauwelijks 6 maanden later, zijn alle ruwbouwwerken achter de rug en kan de gevel- en binnenafwerking beginnen.

Begin dit jaar werd de meiboom geplant op de werf. Het is het symbool dat aangeeft dat het hoogste punt van de metselwerken van een ruwbouw bereikt is. De aannemer plant hem uit dankbaarheid naar de medewerkers toe, maar ook om een voorspoedige toekomst af te dwingen. En het moet gezegd: de werf verloopt momenteel erg voorspoedig.

Tegen de paasvakantie zijn alle pleisterwerken aan de ruwbouw achter de rug.

Vanaf dan kan de droge binnenafwerking beginnen. Op dit ogenblik hebben we voorsprong op de planning, al durven we niet meteen te voorspellen wat nog komt. Zoals u misschien weet, ondervinden heel wat werven leveringsproblemen voor bepaalde materialen en vormen ook de stijgende prijzen een steeds groter probleem.

In elk geval is recent gestart met de binnenafwerking van de flats, zoals het chapen van de verschillende ruimtes, aansluitend volgt het vloeren, het plaatsen van binnendeuren, het installeren van de keukens en de schilderwerken. Als alles goed blijft verlopen (fingers crossed…), dan hopen we de appartementen tegen het einde van de zomer af te hebben.

Dat de werf momenteel op wieltjes loopt, heeft met verschillende factoren te maken.

Enerzijds zijn er de weersomstandigheden: het heeft deze winter nauwelijks gevroren en het is ook een vrij droge winter geweest, waardoor de dagen bouwverlet erg beperkt gebleven zijn.

Voornaamste reden is echter de goede organisatie van de werf. Voor de bouw van dit complex werd gekozen voor de zogenaamde CBO-methode (Constructieve Benadering Overheidsopdrachten). Het betekent concreet dat de bouwheer (Wonen Regio Kortrijk dus) maar met 1 partij een contract afsluit (in dit geval aannemersgroep Artes Depret).
Die neemt vervolgens alle werk op zich: zowel het ontwerp als de uitvoering zijn in diens handen. Het zorgt ervoor dat er weinig vertragende schakels zijn op het bouwproces, de aannemer stelt zelf zijn winning team samen.

Die methode, samen met de goede samenwerking tussen bouwheer en uitvoerder, zorgt nu voor een succesvolle werf.

En dat kunnen we natuurlijk alleen toejuichen. Nu maar hopen dat leveringsproblemen geen roet in het eten strooien…