Project Leanderhof

#volgditproject

veelgestelde vragen

  • Kom ik wel in aanmerking voor een sociaal koopappartement?

Wie een sociaal appartement wil kopen, moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Vooreerst moet u minstens 18 jaar zijn en nog geen ander eigendom bezitten.
Daarnaast zijn er een aantal inkomensgrenzen die u niet mag overschrijden.

Wat wordt als een inkomen beschouwd?

Uw inkomen is het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

  • het niet-belastbare vervangingsinkomen
  • het genoten leefloon
  • het inkomen dat op basis van supranationale belastingsakkoorden niet aan de Belgische personenbelasting onderworpen is

Het inkomen, van andere personen die de woning mee zullen bewonen, wordt ook meegeteld.

Dit geldt niet voor inkomsten van:

  • ongehuwde of niet-wettelijk samenwonende kinderen die tussen 18 en 24 jaar oud zijn en zonder onderbreking deel uitmaken van het gezin
  • Uw familieleden in de eerste graad (kind, ouder) en de tweede graad (kleinkind, grootouder, broer/zus) die als ernstig gehandicapt erkend zijn of ten minste 65 jaar oud zijn

Volgende inkomsten worden voor de helft meegeteld:

De inkomsten van de inwonende ascendenten (ouders, grootouders …) die niet als ernstig gehandicapt erkend zijn of die jonger dan 65 jaar oud zijn.

Welke inkomensgrenzen gelden er?

Hieronder vindt u een overzicht van de geïndexeerde bedragen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

 Inkomensgrenzen Gemeente cluster 1 of 2 Aankoop elders in Vlaanderen
(cluster 0)
Minimuminkomen   9.817 euro   9.817 euro
Alleenstaande zonder persoon ten laste 41.096 euro 39.229 euro
Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste 45.200 euro 43.146 euro
Alle andere gevallen
Per persoon ten laste te verhogen met
61.638 euro
4.140 euro
58.837 euro
3.917 euro

Als uw inkomen lager is dan 9.817 euro, dan kunt u toch nog aantonen dat je over voldoende inkomsten beschikt. Hiervoor kijken we naar uw inkomsten van drie opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de referentiedatum. Deze inkomsten veralgemenen we dan naar 12 maanden. Als u op die manier aan het minimuminkomen komt, dan beschouwen we dit resultaat als uw inkomen.

Geen eigendom

U kunt inschrijven als u op de referentiedatum geen woning of bouwgrond bestemd voor woningbouw volledig (100%) of gedeeltelijk (bv. 50%) in volle eigendom of 100% in vruchtgebruik hebt. Dit geldt ook voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor de sociale koopwoning of bouwgrond. U of uw gezinsleden mogen ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin u of één van uw gezinsleden een woning of een bouwgrond hebben ingebracht. Er zijn enkele uitzonderingen.

  • Wat moet ik doen als ik interesse heb?

Als u aan de koopvoorwaarden voor een sociale woning voldoet en u hebt interesse, dan kan u zich inschrijven op onze wachtlijst.
Hoe u dat, dat vindt u hier.

Nadat u ingeschreven hebt, treedt een procedure in gang waar we u hier graag alles over in detail vertellen.

Hebt u nog vragen? Mail kopen@wonenregiokortrijk.be of contacteer 056 26 02 36

We updaten deze faq regelmatig naar aanleiding van veel voorkomende vragen.